Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsze warsztaty z tworzenia biznesplanów dla młodzieży w ramach projektu POWE-R

W dniu 16.11.2017 r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu współpracy Przedsiębiorczość+Operatywność+Współpraca+Ekonomia=Rozwój (POWE-R) z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanów dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół: Nasiedle, Głubczyce, Bogdanowice, Pietrowice Głubczyckie, oraz Branice. W ramach projektu przewidziano: warsztaty z przedsiębiorczości, wyjazdy studyjne do małych i dużych przedsiębiorstw, wyjazd integracyjny, testowanie gry dotyczącej prowadzenia wirtualnego przedsiębiorstwa, galę podsumowującą. Projekt jest realizowany we współpracy z LGD Partnerstwo Dla Rozwoju, LGD Lyskor oraz LGD "Morawskie Wrota".

20171116_172126.jpeg

20171116_172124.jpeg

20171116_172119.jpeg

20171116_164313.jpeg

20171116_163251.jpeg

20171116_163221.jpeg

20171116_163218.jpeg

20171116_163145(1).jpeg

20171116_163142(1).jpeg

20171116_163138(1).jpeg

20171116_163115(1).jpeg