Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Monitoring i ewaluacja

 W związku ze zobowiązaniem lokalnej grupy działania do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przeprowadzi warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania (i jego efektów) oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 19 stycznia 2018 r. w sali szkoleniowej w budynku hotelowym Kombinatu Rolnego Kietrz ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz w godz. od 15:00 do 20:00. 

  • 09.01.2018

    ANKIETA

    ANKIETA na potrzeby Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się dnia 19.01.2018 r.