Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista członków rady programowej

Plik do pobrania:

Lista członków Rady Programowej obowiązuje od 20.12.2021 r.

 PDFLista Członków Rady Programowej.pdf (94,41KB) - AKTUALNA

 

PDFLista członków Rady Programowej.pdf (76,75KB) - nieaktualna

PDFLista członków Rady Programowej.pdf (252,29KB)  - nieaktualna