Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje, doradztwo, szkolenia

Konsultacje oraz doradztwo dotyczące naborów przeprowadzane jest na bieżąco w biurze Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz. Osoby zainteresowane naborami mogą dodatkowo wziąć udział w szkoleniach, które odbędą się w dniach:

1) 26.02.2018r. w godz.od 9:00 do 15:00 - dla Naboru nr 1/2018 tj. rozwijanie działalności gospodarczej,

2) 27.02.2018r. w godz. od 9:00 do 15:00 - dla pozostałych Naborów.

Szkolenia odbędą się biurze Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz.