Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki z przeprowadzonych naborów

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 28 marca 2018 r.

PDFprotokół 28.03.2018.pdf (493,54KB)

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 05 kwietnia 2018 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 05.04.2018r..PDF (3,52MB) - po poprawkach

PDFprotokół 05.04.2018.pdf (3,53MB)

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 06 kwietnia 2018 r.

PDFprotokół 06.04.2018.pdf (1,08MB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1.PDF (135,60KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2.PDF (134,84KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2018

PDFLista operacji wybranych 2.PDF (146,78KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3.PDF (136,01KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2018

PDFLista operacji wybranych 3.PDF (148,05KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 4.PDF (168,46KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2018

PDFLista operacji wybranych 4.PDF (182,67KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.PDF (144,26KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 5/2018

PDFLista operacji wybranych 5.PDF (144,34KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 6.PDF (159,38KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 6/2018

PDFLista operacji wybranych 6.PDF (162,68KB)

 

 

Data publikacji: 12.04.2018 r.