Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ochrona danych osobowych

 

 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" z siedzibą w Kietrzu, ul.Wojska Polskiego 21;

2) inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" jest Pani Adriana Dziaczyszyn (e-mail biuro.plaskowyzlgd@o2.pl).

 

II. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

PDFOświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx.pdf (284,93KB)