Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lokalne Grupy Działania nowoczesne, zorganizowane, twórcze - film LGD opolskie

Pani Danuta Szwiec - Prezes Zarządu LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi zaprezentowała działalność LGD województwa opolskiego na Konwencie Marszałków Województw RP, który odbył się w Pokrzywnej dnia 25.04.2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o opolskich LGD, pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1np2H3QiVN5QyP_jXSvsPFeMDMr1O0Hfv/view?usp=sharing