Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o Naborze 7/2018

Data publikacji 14.06.2018r.

 

Ogłoszenie nr 7/2018 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwijaniu działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFOgłoszenie o naborze nr 7 2018.pdf (368,34KB)

PDFPlanowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne nabór 7 2018.pdf (89,07KB)

PDFOświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx.pdf (284,93KB)