Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków w naborach trwających od 02.07.2018r.-17.07.2018r.

Data publikacji 18.07.2018r.

 

Lista złożonych wniosków w naborach trwających od 02.07.2018r.-17.07.2018r.

PDFNabór 7 2018 II.2.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru.pdf (306,62KB)