Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki z przeprowadzonych naborów

Data publikacji 31.07.2018r.

 

Protokół z XVII Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 r.

PDFProtokół z XVII posiedzenia Rady Programowej 30.07.2018.PDF (3,81MB)

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem Nabór 7_2018.PDF (309,81KB)

 

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 7/2018

PDFLista operacji wybranych Nabór 7_2018.PDF (317,33KB)