Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Promocja książki pt." W śląskim domu i zagrodzie".

Lider Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Biedrzychowice”, Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zapraszają na promocję książki pt. "W śląskim domu i zagrodzie" Sobota, 6 października 2018 r. godz. 16:00 Farska Stodoła w Biedrzychowicach.

Książkę będzie można otrzymać nieodpłatnie!

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dwudziestolecie Samorządności Województwa i Powiatów, chcemy skoncentrować Waszą uwagę na śląskiej wsi, jej wyjątkowym klimacie i charakterze. Jaką ona była sto lat temu, kiedy zmieniała się politycznie Europa po zakończeniu I wojny światowej, w oparciu o nowy porządek świata? Wsi, która wkraczała w 20-lecie międzywojenne i musiała się borykać z jego wzlotami i upadkami. W końcu – wsi, która na trwałe zmieniła swoje obli-cze po 1945 roku, kiedy Śląsk jako całość wkroczył w nową, powojenną rzeczywistość, włączony w granice państwa polskiego. Śląska wieś żyła swoim życiem, niezależnie od przynależności politycznej regionu.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Organizator:

  • Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Biedrzychowice"

Partnerzy zadania:

  • Muzeum Ziemi Prudnickiej
  • Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiejikleeebjanfgpgje.png