Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

KONFERENCJA NAUKOWA

Stowarzyszenie Caritas Chrysti, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej p.w. Świętej Rodziny oraz Specjalistyczny Szpital im. ks. bp. Józefa Nathana, serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.: "Zachować dziedzictwo. Fenomen Branic w czasach Biskupa Józefa Marcina Nathana oraz uroczyste obchody 120 Rocznicy przybycia Sióstr Maryi Niepokalanej do Branic. My również zapraszamy i polecamy!

plakat.jpeg