Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Podróż studyjna Węgry 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" organizowała w dniach 28-30.09.2018 r. podróż studyjną na Węgry. Odwiedziliśmy węgierską Lokalną Grupę Działania Eteto Balaton, a także zwiedziliśmy wiele ciekawych i pięknych miejsc. W podróży udział wziął Zarząd LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi, najaktywniejsi członkowie, nasi lokalni producenci oraz pracownicy biura. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy!