Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Publikacje

1. Katarzyna Maler "Głubczyckie legendy i podania ludowe" - data wydania 2013 r. Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

link do publikacji: https://www.sbc.org.pl/publication/314190

2. Katarzyna Maler "Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742-1945". Dzieje pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej - komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego w Branicach. - data wydania 2017 r. Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

link do publikacji: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/335381/edition/316895#description

3. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Dominiaka "Spojrzenie przez gardinkę". Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i Głubczyckiej.  - data wydania 2018 r. Wydawca: Stowarzyszenie "Odnowa Wsi Biedrzychowice".

4. Marian Alfred Orłowski "Joannici na ziemi głubczyckiej". Dzieje komturii i wsi Grobniki. - data wydania 2018 r. Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Społecznej INICJATYWA.

5. Katarzyna Maler "Baborów i okolica. monografia gminy". - data wydania 2018 r. Wydawca: Gmina Baborów.