Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konwent Marszałków

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Pokrzywnej odbywał się Konwent Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przedstawicielem opolskich LGD była prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" Pani Danuta Szwiec. Na Konwencie rozmawiano m.in. o funduszach unijnych, przedstawiono film ukazujący działania opolskich LGD i efekty środków uzyskanych z PROW 2014-2020. Opolskie Lokalne Grupy Działania przygotowały paczki z opolskiego dla przedstawicieli wszystkich województw.

 

20180423_082014.jpeg

20180423_093123.jpeg

20180423_093141.jpeg

20180423_081619.jpeg