Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla wnioskodawców

Szanowni Państwo w dniu 04.02.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie biura LGD w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21, odbędzie się szkolenie w zakresie wypełniania wniosku i biznesplanu dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy!!!