Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem na rozwój działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, które odbędzie się w dniu 13.03.2019 r. o godzinie 09:00. Serdecznie zapraszamy do naszego biura przy ul. Wojska Polskiego 21 w Kietrzu.