Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. działania 2.4 RPO WO 2014-2020

 

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

które odbędzie się:

28.03.2019 r. godz. 1100

Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
ul. Kochanowskiego 15, Sala konferencyjna

(w przypadku zaistnienia potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową prosimy
o kontakt z organizatorem spotkania)

 

Tematem spotkania będą dotacje:

od 20 tys. do 200 tys. PLN
na współpracę gospodarczą i promocję

 

 

organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 37 003 wew. 107
e-mail:

 

Więcej informacji:

https://rpo.opolskie.pl/?p=34030

 

ZGŁOSZENIA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzOAGu3pDgH8EYbp8hUHKu2jBWYobCTa8W8IN12i_jVTCng/viewform