Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naboru 1/2019 Podejmowanie działalności

Protokół z XVIII Posiedzenia Rady Programowej z dnia 11.03.2019 r.

PDFProtokół 11.03.2019.PDF (916,11KB)

Protokół z XIX Posiedzenia Rady Programowej z dni 18.03.2019 r. i 25.03.2019 r.

PDFProtokół 18 i 25.03.2019.pdf (8,83MB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR 1_2019.PDF (691,43KB)

Lista operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

PDFLista operacji wybranych 1_2019.PDF (543,24KB)