Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków w naborze 2/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 2/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. podejmowanie działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwoju działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

Lp.

Nr identyfikacyjny

Tytuł operacji

Data i godzina wpływu

Kwota dofinansowania

1.

065841562

Budowa pensjonatu

29.03.2019

Godzina 14:10

200 000,00

2.

054651060

Zakup żurawia wieżowego samo-montującego się POTAIN typ IGO 18

01.04.2019

Godzina 8:52

200 000,00

3.

075148920

Rozwój firmy poprzez rozszerzenie świadczonych usług dzięki zakupowi innowacyjnej obrabiarki CNC

01.04.2019

Godzina 10:00

200 000,00

4.

074983192

Rozwój firmy poprzez poszerzenie usług o budowę ekologicznych domków rekreacyjnych

01.04.2019 godzina 10:24

199 979,00

5.

062341955

Rowerem przez Płaskowyż

01.04.2019

Godzina 10:40

161 485,00

6.

071857492

Wyposażenie Domu Opieki „Spokojna Przystań II” w urządzenia do wszechstronnej rehabilitacji

01.04.2019 r.

Godzina 10:42

199 312,00

7.

071857492

Rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w Chomiąży

01.04.2019

Godzina 10:45

199 988,00

8.

038602382

MARKOWY CATERING marką obszaru LGD

01.04.2019

Godzina 10:50

168 616,00

 

PDF02041902.PDF (230,61KB)