Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wniosek o powierzenie grantu

Plik do pobrania:

1) Wniosek o powierzenie grantu obowiązujący od 17.08.2022 r. - aktualny

DOCWniosek o powierzenie grantu dla zadania realizowanego w ramach projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi.doc (355,50KB)

 

2) Wniosek o powierzenie grantu obowiązujący od 09.05.2017r. - nieaktualny.

Aby ułatwić beneficjentom wypełnienie wniosku o powierzenie grantu został on zapisany w 3 różnych formatach (aktywny pdf, pdf, Word):

  PDFwniosek-o-powierzenie-grantu-aktywny-pdf.pdf (622,99KB)

  DOCzestawienie rzeczowo finansowe.doc (272,50KB) - do aktywnego pdfa

 

   PDFWniosek o powierzenie grantu obowiązuje od 09 05 2017.doc.pdf (1,00MB)

 

  DOCwniosek-o-powierzenie-grantu-nowe.doc (399,50KB)

 

Jeżeli po pobraniu wniosku wyskakują z boku komentarze należy w programie Word wybrać z górnego paska Recencje a następnie Bez adiustacji i zapisać zmiany - poniżej zdjęcie co należy wykonać.

word.jpeg

 

2) PDFWniosek o powierzenie grantu - załączniki obowiązuje od 27.02.2017r..pdf (1,00MB)

3) PDFWniosek o powierzenie grantu.pdf (804,19KB)