Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja pt."O kobietach, które nigdy nie mają czasu".

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "O Kobietach, które nigdy nie mają czasu", poświęconą liderkom społecznych organizacji, inicjatorkom działań kulturalnych, promotorkom dziedzictwa kulturowego - kobietom, które zmieniają świat na lepszy!