Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW

 
PLAKAT XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.jpeg
XIX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, organizatorem jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po linkiem:
 
http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=318&idd=386
 
oraz na stronach:
http://opolskie.pl
 
http://oodr.pl
 
http://teraz-wies.pl
 
Wypełnione karty zgłoszeń, które można pobrać z ww. wymienionych stron, osoby zainteresowane powinny wysłać lub dostarczyć osobiście do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2019 r., z dopiskiem „Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich” na adres:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów