Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

XXIV Posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 25.06. 2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" w Kietrzu. Posiedzenie związane jest z ponowną oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2019 dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.