Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenia o naborach 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

1) Ogłoszenie o naborze 3/2019 dla przedsięwzięcia I.1.1 Zachowane materialne dziedzictwo kulturowe obszaru oraz jego promocja

PDFOgłoszenie nabór 3.PDF (1,18MB)

2) Ogłoszenie o naborze 4/2019 dla przedsięwzięcia II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

PDFOgłoszenie nabór 4.PDF (1,31MB)

3) Ogłoszenie o naborze 5/2019 dla przedsięwzięcia I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

PDFOgłoszenie nabór 5.PDF (1,30MB)

4) Ogłoszenie o naborze 6/2019 dla przedsięwzięcia I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

PDFOgłoszenie nabór 6.PDF (1,31MB)

5) Ogłoszenie o naborze nr 7/2019 dla przedsięwzięcia I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

PDFOgłoszenie nabór 7.PDF (1,31MB)