Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków NABÓR 3/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 3/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 5, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. zachowanie dziedzictwa lokalnego, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.1.1. Zachowane materialnie dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

 

  1.  

 

Data i godzina złożenia

  •  

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł operacji

 

  •  

identyfikacyjny producenta

 

Wnioskowana kwota pomocy

 

Kwota pomniejszająca limit

  •  
  1.  

04.09.2019 r

godz. 11:55

Parafia Rzymsko- Katolicka pw św . Jana Chrzciciela w Pomorzowicach

Izolacja i osuszanie ścian fundamentowych Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach

  1.  

72 776,00

72 776,00

  1.  

10.09.2019 r

godz. 11:50

Parafia Rzymskokatolicka śwBartłomiej w Dzierżysławiu

Modernizacja dachu kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubotyniu

  1.  

72 758,00

72 758,00

 

Limit dostępnych środków:  72 776,20 zł. Maksymalna kwota pomocy wynosi 72 776,20 zł na beneficjenta.

 

 

PDFNabór nr 3.2019 Lista złożonych wnioskó.pdf (205,92KB)