Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków 4/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 4/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

 1.  

 

Data i godzina złożenia

 •  

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł operacji

 

 •  

identyfikacyjny producenta

 

Wnioskowana kwota pomocy

 

 •  

Pomniejszająca

limit środków

 1.  

10.09.2019

godz. 10:05

Gminny Ośrodek Kultury

Doposażenie budynku Ratusza w Baborowie

 1.  
 •  

62 801,80

 1.  

10.09.2019

godz. 10:35

Gmina Kietrz

Wyposażenie biblioteki miejskiej w Kietrzu w nowoczesny sprzęt i urządzenia

 1.  
 •  

61 391,96

 1.  

10.09.2019

godz. 11:45

Ochotnicza Straż Pożarna

w Grobnikach

Świetlica Strażacka „Stara

Remiza” w Grobnikach

 1.  

58 992,00

58 992,00

 

Limit dostępnych środków: 189 000,00 zł. Maksymalna kwota pomocy wynosi 63 000,00 zł. na beneficjenta.

PDFNabór 4.2019 Lista złożonych.pdf (509,42KB)