Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków NABÓR 6/2019

 

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 6/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

 1.  

 

Data i godzina złożenia

 •  

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł operacji

 

 •  

identyfikacyjny producenta

 

Wnioskowana kwota pomocy

 

Kwota pomniejszająca limit środków

 1.  

               03.09.2019

godz. 13:35

Koło Gospodyń Wiejskich

w Pomorzowicach

Zagospodarowanie terenu parku w Pomorzowicach

 1.  

88 846,00

88 846,00

 1.  

   04.09.2019

godz. 13:20

Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Gadzowice

i Gołuszowice

„Budowa obiektu turystyczno –

rekreacyjnego na boisku wiejskim w Gołuszowicach”

 1.  

88 204,00

88 204,00

 1.  

09.09.2019

godz. 9:40

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu

Budowa boiska w ramach zadania „Boisko w cieniu jarzębin” – Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

 1.  

89 900,00

89 900,00

 1.  

10.09.2019

godz. 8:09

Ochotnicza Straż Pożarna

w Zopowych

Strefa aktywności i wypoczynku przy budynku OSP Zopowy

 1.  

89 026,00

89 026,00

 1.  

10.09.2019

godz. 9:50

Gmina Głogówek

Montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku

 1.  

78 623,00

 

 •  
 1.  

10.09.2019

godz. 10:25

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci

 i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesteśmy Wyjątkowi”

Budowa integracyjnego placu zabaw,

ul. Reja w Kietrzu

 1.  

88 867,00

88 867,00

 1.  

10.09.2019

godz. 11:40

Aktywna Szkoła Baborów

Przystań małego turysty – doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

 1.  

89 463,00

89 463,00

 1.  

10.09.2019

godz. 11:56

Stowarzyszenie Rozwoju

Obszarów Wiejskich

Wykonanie oświetlenia parkowego oraz budowa altany w miejscowości Jakubowice

 1.  

89 226,00

89 226,00

 

 

Limit dostępnych środków: 449 840,00 zł. Maksymalna kwota pomocy wynosi 89 968,00 zł.

PDFNabór nr 6.2019 lista złożonych wnioskó.pdf (378,07KB)