Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków NABÓR 7/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 7/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

 

 

 1.  

 

Data i godzina złożenia

 •  

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł operacji

 

 •  

identyfikacyjny producenta

 

Wnioskowana kwota pomocy

 

 

Kwota pomniejszająca limit środków

 1.  

09.09.2019 r.

godz. 9:20

Gmina Prudnik

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach

 1.  
 •  

73 449,17

 1.  

09.09.2019 r.

godz. 9:25

Gmina Prudnik

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach

 1.  
 •  
 •  
 1.  

09.09.2019 r.

godz. 9:29

Gmina Prudnik

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbcu

 1.  
 •  

64 288,43

 1.  

09.09.2019 r.

godz. 9:32

Gmina Prudnik

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowicach

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

 •  

Stowarzyszenie na Rzecz

Odnowy i Rozwoju Wsi

 •  

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciechowice 1 na działce nr 29/1

 1.  

89 930,00

89 930,00

 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:55

Eko – Logika Baborów

Natura kultura – doposażenie przestrzeni placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

 1.  

90 522,00

90 522,00

 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:58

Gminny Ośrodek Kultury

w Lubrzy

FABRYKA SZTUKI – kreacja twórczych postaw w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:57

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku

SMAKI DOBREGO ŻY-CIA – modernizacja kuchni oraz wyposażenia zaplecza kuchennego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku na potrzeby prowadzenia warsztatów kulinarnych

 1.  
 •  

59 867,90

 

Limit dostępnych środków 633 864,00 zł. Maksymalna kwota pomocy wynosi   90 552,00 zł.

PDFNabór 7.2019 lista złożonych wnioskó.pdf (384,82KB)