Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Lista złożonych wniosków NABÓR 5/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 5/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

 

 

 1.  

 

Data i godzina złożenia

 •  

 

Nazwa wnioskodawcy

 

Tytuł operacji

 

 •  

identyfikacyjny producenta

 

Wnioskowana kwota pomocy

 

Kwota pomniejszająca limit środków

 1.  

26.08.2019 r.

godz. 9:00

Stowarzyszeni Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej

Ścieżka wiecznej młodości w Nowej Wsi Głubczyckiej

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 7:55

Gmina Lubrza

MIODODAJNI – zagospodarowanie wiejskiejprzestrzeni Lubrzy w zgodzie z naturalnymi i specyficznymi zasobami tej miejscowości

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 10:00

Gmina Głogówek

Przebudowa placu zabaw przy budynku przedszkola w Biedrzychowicach

 1.  

70 000,00

 

 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:45

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa

Dolina Złotnika – doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przestrzeni

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:50

Stowarzyszenie Babiczanki

Mała farma – doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu

 1.  
 •  
 •  
 1.  

10.09.2019 r.

godz. 11:57

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyce

Park urwisów w Nowej Wsi Głubczyckiej

 1.  
 •  

70 031,00

 1.  

10.09.2019

godz. 11:59

Gmina Kietrz

Budowa integracyjnego placu zabaw

ul. Głowackiego w Kietrzu

 1.  
 •  
 •  

 

Limit dostępnych środków 560 254,00 zł, maksymalna kwota pomocy wynosi 70 031,75  zł na operację.

PDFNabór nr 5.2019 lista złożonych wnioskó.pdf (358,48KB)