Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenia o naborach archiwalne

Ogłoszenie nr 2/2022 z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

oraz zgodnie z przedsięwzięciem:

 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.

Limit dostępnych środków w naborze 155 467,99 EURO / 621 871,96 PLN.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 155 467,99 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 2.2022.pdf (2,17MB)

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki nr 2.pdf (396,16KB)

 

 

Ogłoszenie nr 3/2022 z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej,

oraz zgodnie z przedsięwzięciem:

 I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Limit dostępnych środków w naborze 20 841,99 EURO / 83 367,96 PLN.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 83 367,96 zł na beneficjenta.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 3.2022.pdf (2,16MB)

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki nr 3.pdf (366,64KB)

W dniach od 16.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r do godziny 12:00 osoby chętne do realizacji operacji w zakresie:

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz przedsięwzięcia  I.1.3 „Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń” Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  Planowana operacja dotyczy utworzenia Inkubatora dla organizacji społecznych z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Zakończenie realizacji operacji musi nastąpić do grudnia 2023 r.

Szczegóły dot. realizacji operacje znajdują się w poniższej "Informacji o naborze na realizację operacji własnych"

Informacja o naborze na realizację operacji własnych :

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej.pdf

ZGŁOSZENIE:

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej pdf.pdf

zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej pdf.pdf


 

Data publikacji: 16.05.2022 r.

Ogłoszenie o Naborze 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: 21.02.2022 - 08.03.2022 r.

Zakres tematyczny operacji

W ramach Naboru nr 1/2022 udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z poźn. zm.),tj. podejmowanie  działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

PDFSKM_C364e22012515031.pdf (2,07MB)

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

PDFSKM_C364e22012515030.pdf (364,34KB)

 

 

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 2/2021

PDFLista wniosków złożonych w ramach naboru 2.2021.pdf (441,57KB)

 

Ogłoszenie o Naborze 2/2021

Termin składania wniosków: 10.01.2022 - 24.01.2022 r.

W ramach Naboru nr 2/2021 udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 8, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555),tj. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z przedsięwzięciemI.2.1 Organizacja imprez  oraz realizacja innych  działań promujących specyfikę obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

PDFWskaźniki planowane do osiągnięcia.pdf (376,26KB)

PDFOgłoszenie o naborze wniosków 2.2021.pdf (2,23MB)

 

Wyniki naborów 1/2021

Nabór 4/2020 na wnioski z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

PDFLista operacji wybranych 1.2021.pdf (1,23MB)


PDFLista operacji zgodnych z LSR.pdf (1,26MB)

Ogłoszenie o Naborze nr 5/2020

Termin składania wniosków: 08.04.2021 r. do 22.04.2021 r. (w ostatnim dniu do godziny 12:00)

Ogłoszenie nr 1/2021 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem

II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️ 484 988,12 zł. Wartość premii na jednego beneficjenta  ❗️ 100 000,00 zł.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie.PDF

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki 1.2021.PDF

 

 

Wyniki naborów 5/2020

Nabór nr 5/2020 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

PDFLista operacji zgodnych z LSR nabór 5.2020.pdf (249,18KB)

PDFLista Operacji wybranych nabór 5.2020.pdf (229,63KB)

 

Ogłoszenie o Naborze nr 5/2020

 

 

Ogłoszenie o naborze 5/2020 z dnia 02.11.2020 r. udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555),tj . Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

Ogłoszenie o naborze 52020.pdf

Wskaźniki nabór 52020.PDF

 

Wyniki naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

 

1) Nabór nr 1/2020 na wnioski dotyczące: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zgodne z przedsięwzięciem II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

Lista operacji zgodnych 1_2020.pdf

Lista operacji wybranych 1_2020.pdf

 

2) Nabór nr 2/2020 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.

Lista operacji zgodnych 2_2020.pdf

Lista operacji wybranych 2_2020.pdf

 

3) Nabór nr 3/2020 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

Lista operacji zgodnych 3_2020.pdf

Lista operacji wybranych 3_2020.pdf

 

4) Nabór 4/2020 na wnioski z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Lista operacji zgodnych 4_2020.pdf

Lista operacji wybranych 4_2020.pdf

Listy złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2020 II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

Lista złożonych wniosków nabór 1.2020.pdf

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2020 I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Lista złożonych wniosków nabór 2.2020.pdf

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2020 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

Lista złożonych wniosków nabór 3.2020.pdf

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2020 II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru

Lista złożonych wniosków nabór 4.2020.pdf

Ogłoszenie o Naborze nr 1/2020

 

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem

II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️120 000,52 zł. Będziemy mogli udzielić dwa dofinansowania po ❗️60 000,26 zł.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie Nabór nr 1.2020.PDF

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki 1.2020.PDF

Ogłoszenie o Naborze nr 2/2020

 

 

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Ogłoszenie:

Ogłoszenie Nabór nr 2.2020.pdf

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźniki 2.2020.PDF

Ogłoszenie o Naborze nr 3/2020

 

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 3/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem

 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.

Limit środków w naborze wynosić będzie ❗️81 649,02 zł i obejmie jedno dofinansowanie.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie Nabór nr 3.2020.PDF

Załącznik do ogłoszenia:

Wskaźnik 3.2020.PDF

Ogłoszenie o Naborze nr 4/2020

Ogłoszenie o Naborze nr 4/2020

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 4/2020 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem

II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️400 000,00 zł. Premię otrzyma 4 beneficjentów po ❗️100 000,00 zł.

 

 

Ogłoszenia o naborach 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

 

1) Ogłoszenie o naborze 3/2019 dla przedsięwzięcia I.1.1 Zachowane materialne dziedzictwo kulturowe obszaru oraz jego promocja

Ogłoszenie nabór 3.PDF

2) Ogłoszenie o naborze 4/2019 dla przedsięwzięcia II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

Ogłoszenie nabór 4.PDF

3) Ogłoszenie o naborze 5/2019 dla przedsięwzięcia I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

Ogłoszenie nabór 5.PDF

4) Ogłoszenie o naborze 6/2019 dla przedsięwzięcia I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

Ogłoszenie nabór 6.PDF

5) Ogłoszenie o naborze nr 7/2019 dla przedsięwzięcia I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

Ogłoszenie nabór 7.PDF

 

WYNIKI NABORÓW: 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

 

1) Nabór nr 3/2019 na wnioski dotyczące: Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.1 Zachowane materialnie dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja

Nabór 3 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

Nabór 3 Lista operacji wybranych.pdf

 

2) nabór nr 4/2019 na wnioski dotyczące: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zgodne z przedsięwzięciem II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

 

Nabór 4 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

Nabór 4 Lista operacji wybranych.pdf

 

3) Nabór nr 5/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.

 

Nabór 5 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

Nabór 5 Lista operacji wybranych.pdf

 

4) Nabór nr 6/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

 

Nabór 6 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

Nabór 6 Lista operacji wybranych..pdf

 

5) Nabór nr 7/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

 

Nabór 7 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

Nabór 7 Lista operacji wybranych.pdf

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

 

Ogłoszenie nr 2/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwijaniu działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

 

Ogłoszenie o naborze 2_2019.pdf

Wyniki naboru 2/2019 Rozwijanie działalności

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

Lista operacji wybranych.PDF

 

Lista złożonych wniosków w naborze 2/2019

 

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 2/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. podejmowanie działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwoju działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

Lp.

Nr identyfikacyjny

Tytuł operacji

Data i godzina wpływu

Kwota dofinansowania

1.

065841562

Budowa pensjonatu

29.03.2019

Godzina 14:10

200 000,00

2.

054651060

Zakup żurawia wieżowego samo-montującego się POTAIN typ IGO 18

01.04.2019

Godzina 8:52

200 000,00

3.

075148920

Rozwój firmy poprzez rozszerzenie świadczonych usług dzięki zakupowi innowacyjnej obrabiarki CNC

01.04.2019

Godzina 10:00

200 000,00

4.

074983192

Rozwój firmy poprzez poszerzenie usług o budowę ekologicznych domków rekreacyjnych

01.04.2019 godzina 10:24

199 979,00

5.

062341955

Rowerem przez Płaskowyż

01.04.2019

Godzina 10:40

161 485,00

6.

071857492

Wyposażenie Domu Opieki „Spokojna Przystań II” w urządzenia do wszechstronnej rehabilitacji

01.04.2019 r.

Godzina 10:42

199 312,00

7.

071857492

Rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Opieki Społecznej w Chomiąży

01.04.2019

Godzina 10:45

199 988,00

8.

038602382

MARKOWY CATERING marką obszaru LGD

01.04.2019

Godzina 10:50

168 616,00

Ogłoszenie o naborze 1/2019

 

Ogłoszenie nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ogłoszenie 1_2019.PDF

Data publikacji: 25.01.2019 r.

Nabór 1/2019 - lista złożonych wniosków

 

Lista złożonych wniosków w ramach Naboru nr 1/2019 dotycząca zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588),tj. podejmowanie działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  

 

Lp.

Nr identyfikacyjny

Tytuł operacji

Data i godzina wpływu

Kwota dofinansowania

1.

074973825

Podjęcie działalności gospodarczej przez utworzenie firmy „Meble Maciej Mierzwa”

11.02.2019 r

Godzina 7:35

100 000,00

2.

074914135

MagAnimePro Studio

11.02.2019 r.

Godzina 15:20

100 000,00

3.

074978076

Stworzenie innowacyjnej, mobilnej działalności świadczącej usługi w zakresie montażu mebli oraz paneli fotowoltaicznych na obszarze LGD – Płaskowyż Dobrej Ziemi

12.02.2019 r.

Godzina 7:55

100 000,00

4.

074965086

Zastosowanie innowacyjnych technik cyfrowych w sektorze odzieżowym i tekstylnym

12.02.2019 r.

Godzina 13:46

100 000,00

5.

071739076

„PINK TOWER” językowa akademia Montessori

19.02.2019 r

Godzina 7:52

100 000,00

6.

074983192

Utworzenie szkoły języków obcych WORLD

21.02.2019 r.

Godzina 14:32

100 000,00

7.

075012530

Kompleksowe i ekologiczne usługi instalacyjne Marcin Nowak

22.02.2019 r.

Godzina 8:39

100 000,00

8.

074978065

Pomoc drogowa DKM Jacek Szkwarek

25.02.2019 r.

Godzina 8:26

100 000,00

9.

075039234

Założenie działalności –przewóz osób na terenie Polski i Unii Europejskiej „Lukas przewozy”

26.02.2019 r.

Godzina 11:35

100 000,00

10.

075035611

Założenie działalności – wypożyczalnia samochodów oraz przewóz osób na terenie Polski i Unii Europejskiej „Magnolia Tour”

26.02.2019 r.

Godzina 11:51

100 000,00

11.

042173724

Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług medycznych

27.02.20179 r.

Godzina 7:50

100 000,00

12

075034071

Założenie działalności – wypożyczalnia samochodów oraz przewóz osób na terenie Polski i Unii Europejskiej „FAST BUS”

27.02.2019 r.

Godzina 10:50

100 000,00

13

075025194

Założenie działalności projektowo-wykonawczej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska

28.02.2019 r.

Godzina 7:40

100 000,00

14

071858673

Pracowania projektowa Aleksandra Żegleń

28.02.2019 r.

Godzina 8:14

100 000,00

15

071860676

Zakup urządzeń w celu podjęcia działalności gospodarczej ZAKĄTEK PIĘKNEGO CIAŁA – salon odnowy biologicznej Lucyna Leżańska

28.02.2019 r.

Godzina 9:50

100 000,00

16

074987955

Serwis wymiany oleju – szybko, czysto, profesjonalnie

28.02.2019 r.

Godzina 10:57

100 000,00

17

075046945

Mobilny domek rekreacyjny i balia

28.02.2019 r.

Godzina 11:00

100 000,00

18

071836373

Fotolustro atrakcja Eventowa

28.02.2019 r.

Godzina 11:29

100 000,00

19

BRAK

Założenie działalności gospodarczej w formie usług minikoparką na terenie powiatu prudnickiego

28.02.2019 r.

Godzina 11:55

100 000,00

20

046423530

Domek do apiterapii z możliwością noclegu

28.02.2019 r.

Godzina 12:12

100 000,00

 
 
Lista wniosków złożonych.PDF
Data publikacji 01.03.2019 r.

 

Wyniki naboru 1/2019 Podejmowanie działalności

 

Protokół z XVIII Posiedzenia Rady Programowej z dnia 11.03.2019 r.

Protokół 11.03.2019.PDF

Protokół z XIX Posiedzenia Rady Programowej z dni 18.03.2019 r. i 25.03.2019 r.

Protokół 18 i 25.03.2019.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR 1_2019.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru 1/2019

Lista operacji wybranych 1_2019.PDF

 

Ogłoszenie o Naborze 7/2018

 

Data publikacji 14.06.2018r.

 

Ogłoszenie nr 7/2018 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na rozwijaniu działalności gospodarczej  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Ogłoszenie o naborze nr 7 2018.pdf

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne nabór 7 2018.pdf

Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx.pdf

 

Wyniki z przeprowadzonych naborów 7/2018

 

Data publikacji 31.07.2018r.

 

Protokół z XVII Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 30 lipca 2018 r.

Protokół z XVII posiedzenia Rady Programowej 30.07.2018.PDF

 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 7/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem Nabór 7_2018.PDF

 

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 7/2018

Lista operacji wybranych Nabór 7_2018.PDF

Ogłoszenia o naborach 2018

 

Data publikacji: 14.02.2018r.

I. Ogłoszenie nr 1/2018

Ogłoszenie o naborze nr 1 2018.docx.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 1 2018.pdf

II. Ogłoszenie nr 2/2018

Ogłoszenie o naborze nr 2 2018.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 2 2018.pdf

III. Ogłoszenie nr 3/2018

Ogłoszenie o naborze nr 3 2018.docx.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 3 2018.pdf

IV. Ogłoszenie nr 4/2018

Ogłoszenie o naborze nr 4 2018.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 4 2018.pdf

V. Ogłoszenie nr 5/2018

Ogłoszenie o naborze nr 5 2018.docx.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 5 2018.pdf

VI. Ogłoszenie nr 6/2018

Ogłoszenie o naborze nr 6 2018.docx.pdf

Załącznik nr 1 do naboru 6 2018.pdf

Wyniki z przeprowadzonych naborów 2018

 

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 28 marca 2018 r.

protokół 28.03.2018.pdf

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 05 kwietnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 05.04.2018r..PDF - po poprawkach

protokół 05.04.2018.pdf

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 06 kwietnia 2018 r.

protokół 06.04.2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2018

Lista operacji wybranych 2.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2018

Lista operacji wybranych 3.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 4.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2018

Lista operacji wybranych 4.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 5/2018

Lista operacji wybranych 5.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 6.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 6/2018

Lista operacji wybranych 6.PDF

 

 

Data publikacji: 12.04.2018 r.

 

 

Nabory 2016

Data publikacji: 27.10.2016r.

I. Ogłoszenie nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze nr 1.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 1.2016.docx.pdf

II. Ogłoszenie nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze nr 2.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 2.2016.docx.pdf

III. Ogłoszenie nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze nr 3.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 3.2016.docx.pdf

IV. Ogłoszenie nr 4/2016

Ogłoszenie o naborze nr 4.docx.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 4.2016.docx.pdf

 

V. Ogłoszenie nr 5/2016

Ogłoszenie o naborze nr 5.docx.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 5 lit a 2016.docx.pdf
Załącznik nr 1 do naboru nr 5 lit b i c 2016.docx.pdf