Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o Naborze nr 1/2020

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem

II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️120 000,52 zł. Będziemy mogli udzielić dwa dofinansowania po ❗️60 000,26 zł.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie Nabór nr 1.2020.PDF (1,14MB)

Załącznik do ogłoszenia:

PDFWskaźniki 1.2020.PDF (207,82KB)