Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o Naborze nr 3/2020

Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 3/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem

 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR.

Limit środków w naborze wynosić będzie ❗️81 649,02 zł i obejmie jedno dofinansowanie.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie Nabór nr 3.2020.PDF (1,14MB)

Załącznik do ogłoszenia:

PDFWskaźnik 3.2020.PDF (219,23KB)