Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYMI NABORAMI WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ:

II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W DNIU 11.03.2020 R. O GODZINIE 09:00.

DO SIEDZIBY BIURA LGD W KIETRZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 21.