Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Listy złożonych wniosków w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2020 II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia

PDFLista złożonych wniosków nabór 1.2020.pdf (764,21KB)

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2020 I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

PDFLista złożonych wniosków nabór 2.2020.pdf (491,26KB)

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2020 I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

PDFLista złożonych wniosków nabór 3.2020.pdf (475,85KB)

Lista złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2020 II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru

PDFLista złożonych wniosków nabór 4.2020.pdf (134,62KB)