Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

1) Nabór nr 1/2020 na wnioski dotyczące: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zgodne z przedsięwzięciem II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

PDFLista operacji zgodnych 1_2020.pdf (468,13KB)

PDFLista operacji wybranych 1_2020.pdf (719,81KB)

 

2) Nabór nr 2/2020 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.

PDFLista operacji zgodnych 2_2020.pdf (422,28KB)

PDFLista operacji wybranych 2_2020.pdf (694,55KB)

 

3) Nabór nr 3/2020 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

PDFLista operacji zgodnych 3_2020.pdf (356,41KB)

PDFLista operacji wybranych 3_2020.pdf (396,10KB)

 

4) Nabór 4/2020 na wnioski z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

PDFLista operacji zgodnych 4_2020.pdf (904,92KB)

PDFLista operacji wybranych 4_2020.pdf (405,62KB)