Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs „Pokaż swój projekt”

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane są w trybie on-line, tak aby dać możliwość wypromowania projektów i inicjatyw współfinansowanych ze środków UE.

Jednym z elementów DOFE w tym roku są konkursy, których celem jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich tj.:

Konkurs „Pokaż swój projekt”

który skierowany jest do Beneficjentów Funduszy  Europejskich, tj. m.in.: organizacji pozarządowych, JST i ich związków, stowarzyszeń, szkół, jednostek kultury oraz przedsiębiorców.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać mailem do 10 września 2020r. amatorski filmik, w którym zaprezentowany zostanie projekt zrealizowany dzięki  dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Dni Otwartych https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt