Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs „Bliżej, niż myślisz”

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane są w trybie on-line, tak aby dać możliwość wypromowania projektów i inicjatyw współfinansowanych ze środków UE.

Jednym z elementów DOFE w tym roku są konkursy, których celem jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich tj.:

Konkurs „Bliżej, niż myślisz”

którego uczestnikami mogą być osoby fizyczne w tym młodzież i dzieci posiadające zgodę rodziców.

Aby wziąć udział w tym konkursie należy przesłać do 10 września 2020r. amatorski filmik, pokazujący zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Dalsze informacje na stronie: https://www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz