Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Projekt bez tytułu (5).png

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" realizuje zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Dziękujemy za udział w konkursie na wykonanie komiksu inspirowanego publikacją

"Głubczyckie legendy i podania ludowe"

Gratulujemy zwycięzcy:

Kornelii Kuszyk

Kornelia zgłosiła pracę pt.: "W domu Wodnika"

Dla wszystkich uczestników mamy nagrody

MIEJSCE

PUNKTY

TYTUŁ PRACY

IMIĘ I NAZWISKO

1

90

„W domu Wodnika”

Kornelia Kuszyk

2

70

„O powstaniu Baborowa”

Natalia Smotrycka

70

„Rabusie w lesie młyńskim”

Emilia Górnik

3

40

„Wojna między psem a lisem”

Marcelina Hutyra

4

30

„Wojna między psem a lisem”

Maja Kozdrowicka

5

20

„Wojna między psem a lisem”

Milena Pawłowska