Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla Wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach NABORU 5/2020

zakres: "Obiekty wybudowane, przebudowane, rozbudowane, adaptowane do celów turystycznych, rekreacyjnych lub sportowych"

przedsięwzięcie: "I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR"

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Szkolenie odbędzie się w formie on line - szczegóły zostaną przesłane na maila po zgłoszeniu się uczestnika.

W DNIU 13.11.2020 R. O GODZINIE 09:00.

Tematyka szkolenia: warunki przyznania pomocy, wypełnianie wniosków, niezbędne załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: 77/ 485-43-04 oraz mailowo: biuro@plaskowyz.pl