Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji oraz Regulaminie Rady Programowej

Zapraszamy do składania uwag dotyczących zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z załącznikiem Kartą zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 oraz Regulaminie Rady Programowej

Uwagi można zgłaszać do 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:30 w formie telefonicznej pod nr 774854304,  mailowej biuro@plaskowyz.pl oraz osobiście w godzinach pracy biura.

PDFProcedura wyboru i oceny operacji.pdf (1,11MB)

PDFKarta zgodności operacji z PROW.pdf (449,29KB)

PDFRegulamin Rady Programowej.pdf (940,67KB)