Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ankieta dot. realizacji LSR

Bardzo prosimy o wypełnienie Ankiety !!!

Zbieramy informacje niezbędne do przeprowadzenia Warsztatu Refleksyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA3Rb2K5oKv65fOidzL1G11bipXd-clkKcZPH8kcYN2GZj7g/viewform