Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Warsztat refleksyjny - ankieta

Już niebawem podsumowanie naszej działalności w 2020 r., czyli realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Głogówek, Lubrza i Prudnik (obszar wiejski)
Dlatego też prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże sprawdzić, jak społeczność tych gmin odnosi się do realizacji zadań przez LGD.
Ankieta dostępna pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA3Rb2K5oKv65fOidzL1G11bipXd-clkKcZPH8kcYN2GZj7g/viewform