Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie !!!!

Szykujemy się do naborów dot. PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej

przedsięwzięcie: II.2.1 "Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru"

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Szkolenie odbędzie się w formie on line - szczegóły zostaną przesłane na maila po zgłoszeniu się uczestnika.

W DNIU 23.03.2021 R. O GODZINIE 09:00.

Tematyka szkolenia: warunki przyznania pomocy, wypełnianie wniosków, biznesplanu oraz  niezbędne załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie: 77/ 485-43-04 oraz mailowo: biuro@plaskowyz.pl