Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do składania uwag dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany zawarte są w załączniku nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju PLAN DZIAŁANIA oraz załączniku nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju BUDŻET LSR - zaznaczono na czerwono.

Uwagi można zgłaszać do 15.03.2021 r. do godz. 15:30 w formie telefonicznej pod nr 774854304,  mailowej biuro.plaskowyzlgd@o2.pl oraz osobiście w godzinach pracy biura.

PDFLSR - konsultacje społeczne 08.03.2021.pdf (1,58MB)

 

Data publikacji 08.03.2021 r.