Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o naborze 1/2021

Termin składania wniosków: 08.04.2021 r. do 22.04.2021 r. (w ostatnim dniu do godziny 12:00)

Ogłoszenie nr 1/2021 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem

II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️ 484 988,12 zł. Wartość premii na jednego beneficjenta  ❗️ 100 000,00 zł.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.PDF (999,96KB)

Załącznik do ogłoszenia:

PDFWskaźniki 1.2021.PDF (161,26KB)