Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Projekt współpracy BOSA

Projekt współpracy "Budujemy Odporność Społeczeństwa Aktywnego ” akronim BOSA, realizowany będzie w okresie od kwietnia 2021 r. do października 2021 r.

Adresowany jest do grup beneficjentów: wszyscy mieszkańcy poszczególnych LGD partnerskich tj.

LGD LYSKOR (LYS),

LGD Partnerstwo dla Rozwoju (PDR) oraz

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi (PDZ)

- będą to uczestnicy w różnym przekroju wiekowym, łącznie ok. 150 osób.