Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram warsztatów

Warsztaty w ramach projektu współpracy ROK NA WSI będą odbywać się wg harmonogramu:

JESIEŃ 2019

JPEGrok na wsi jesień 2019.jpeg (117,63KB)

ZIMA 2019/2020

JPEGrok na wsi zima2019-2020.jpeg (126,58KB)

JESIEŃ 2021

Przetwórstwo mleka i produkcja wyrobów mlecznych -  25.09.2021 r.

Wyroby wyplatane  -  02.10.2021r .

Pieczenie chleba -  02.10.2021 r.

Wytwarzanie kwiatów papierowych -  06.11.2021 r.

ZIMA 2022

Uprawa drzewek owocowych w sadach i na otwartej przestrzeni -  26.02.2022 r.

WIOSNA 2022

Dbałość o zabudowania wiejskie i ich otoczenie -  30.04.2022 r.

 

PDFPlakat warsztaty ROSA jesień 2021.pdf (144,22KB)