Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do składania uwag dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi można zgłaszać do 21.06.2021 r. do godz. 15:30 w formie telefonicznej pod nr 774854304,  mailowej biuro.plaskowyzlgd@o2.pl oraz osobiście w godzinach pracy biura.

PDFLSR - 10.06.2021 aktualne.pdf (1,45MB)

 

 

                                                                                                                                                                             Data publikacji: 14.06.2021