Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyjazd DLA ZDROWIA

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość w budowaniu odporności, doskonaleniu formy fizycznej oraz zdobywaniu wiedzy teoretycznej. Po to trenowaliście przez ostatnie miesiące żeby teraz dać radę.
To właśnie dla was był ten wyjazd !!!
W programie było:
- Rafting przełomem Bardzkim
- Wejście na Szczeliniec Wielki/ Błędne Skały
12.jpeg